Abdülkâdir-i Geylânî Hazretlerinin vefâtı (1166) - Irak’ta 4 gün süren Kerkük Katliamı (1959)