Dünya İnsanî Zirvesi İstanbul’da toplandı (2016) - Selçuklu Devleti’nin kuruluşu (1040) - Şefkat Haftası