Şapka Kanunu’nun yürürlüğe girmesi (1925) Kânûnî Sultan Süleyman Hân’ın Bağdat’ı fethi (1534)