Enver Paşanın Tacikistan’da öldürülmesi (1922) - Portekizlilere karşı Vâdiüsseyl deniz zaferi. (1578)