İstanbul’un fethi ve Orta Çağ’ın sona ermesi (1453) - Türk Bayrağı Kânûnu’nun yürürlüğe girmesi (1936)