MEVLİD KANDİLİ’NİZ MÜBÂREK OLSUN - İstanbul’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) Antlaşması (1999)