Ord. Prof. Reha Oğuz Türkkan’ın vefâtı (2010) - Fırtına Lozan Antlaşması’nın, ABD Kongresi’nce reddi (1928)