Islahat Fermânı’nın ilânı (1856) - Yaşar Kemal’in vefâtı (2015) - Leyleklerin gelme zamanı - Sivil Savunma Günü