Kars’ın Selçuklular tarafından fethi (1064) - Hâcı Bektâş-ı Velî’nin vefâtı (1338) ve (Nevşehir) Anma Günü