Bitlis’in kurtuluşu (1918) -Hazret-i Osman’ın şehâdeti 35 (m. 656) - Sultan IV. Mehmed Hân’ın taht’a çıkması (1648)