Yıldırım Bâyezid Hân’ın vefâtı (1403) Bilim ve Teknoloji Haftası - Dünya Kadınlar Günü