Abdülganî Nablüsî Hazretlerinin vefâtı (1731) - III. Cemre’nin toprağa düşmesi Yeşilay’ın kuruluşu (1920) - Soğukların Azalmaya Başlaması