Osman Sirâceddin Efendinin vefâtı (1997) Erbaîn (Zemherîr)’in sonu) - Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin vefâtı 672 (m.1273)