Patrona Halil İsyânı (1730) - Kestanekarası Fırtınası - Kâzım Karabekir’in Ermenilere karşı harekâtı (1920)