Bağ ve bahçeleri çapalama zamanı - Cevdet Sunay’ın vefâtı (1982) - Dünya İnsanî Zirvesi İstanbul’da toplandı (2016) - Şefkat Haftası