Kasımpaşa - Sütlüce Tüneli açıldı (2018) - Osmanlı Devleti’nin kuruluşu (1299) - Şâir Nef’î nin vefâtı (1635)