Tarihçi Prof. İsmet Miroğlu’nun vefâtı (1997) - Genel Nüfus Sayımı (2000)