Selçuklu Devleti’nin kuruluşu (1040) Kırım Türklerinin Moskova’yı fethi (1571)