Sultan Abdülazîz Hân’ın şehit edilmesi 1293 (m.1876) - Boksör Muhammed Ali’nin vefâtı (2016) - Kuzey Rüzgârları