İhlas Holding’in kurucusu Enver Ören’in vefâtı (2013) - Süleyman Şâhın kabri taşındı (2015) - Maraş’ın işgâli (1919)