Müttefiklerin Normandiya Çıkartması (1944) - Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın Kırım’ı fethi (1475)