BERÂT KANDİLİ’NİZ MÜBÂREK OLSUN - Ruslar’ın Trabzon’u işgâli (1916) - Ermeniler’in Kars’ı işgâli (1919)