AŞÛRE GÜNÜ - Bitlis’in kurtuluşu (1918) - Revan’ın fethi (1635) Sultan IV. Mehmed Hânın taht’a çıkması (1648)