Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 02 Kânûn-i Sânî 1437    Kasım: 69
12 CEMÂZİL-ÂHIR 1443

15
OCAK
2022
Cumartesi

Yılın 15. günü, Kalan Gün : 350
1. Ay, 31 Gün, 02. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 2 dakika geri alınır.

Hayatımda, gece ibâdet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. Dâvûd-i Tâî “Rahmetullahi aleyh”


Akşemseddîn Hazretlerinin vefâtı (1459) Sarıkamış Şehitleri Günü (1915) [Soğuktan 86.000 şehit]


Featured Image 01