Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 02 Kânûn-i Sânî 1436    Kasım: 69
2 CEMÂZİL-ÂHIR 1442

15
OCAK
2021
Cuma

Yılın 15. günü, Kalan Gün : 350
1. Ay, 31 Gün, 02. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Bir kimse, bir mümin kardeşini sevindirirse, Hak teâlâ, o kimsenin kalbini Kıyâmet gününde ferahlandırır. Hadîs-i şerîf


Akşemseddîn Hazretlerinin vefâtı 864 (m.1460) - Sarıkamış Şehitleri Günü (1915) “Soğuktan 86.000 şehit”Featured Image 01