Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 24 Temmuz 1436    Hızır: 93
16 ZİL-HİCCE 1441

6
AĞUSTOS
2020
Perşembe

Yılın 219. günü, Kalan Gün : 147
8. Ay, 31 Gün, 32. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

“Be­nim so­num ne ola­cak?” di­ye sö­ğüt yap­ra­ğı gi­bi tit­re­me­yen kim­se­nin so­nu, teh­li­ke­li­dir. Câ­fer-i Sâ­dık “Rahmetullahi aleyh”

İlk atom bombası Hiroşima’ya atıldı (1945) - Pakistan’da büyük sel baskını (2010) (1500 ölü)Featured Image 01