Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 22 Temmuz 1436    Hızır: 91
14 ZİL-HİCCE 1441

4
AĞUSTOS
2020
Salı

Yılın 217. günü, Kalan Gün : 149
8. Ay, 31 Gün, 32. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

Ha­yâ, Al­la­hü te­âlâ­nın be­ğen­me­di­ği kö­tü huy­lar­dan vaz­geç­mek­tir. Hâ­ris el-Mu­hâ­si­bî “Rahmetullahi aleyh”

Enver Paşanın Tacikistan’da öldürülmesi (1922) - Portekizlilere karşı Vâdiüsseyl deniz zaferi. (1578)Featured Image 01