Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 12 Teşrîn-i Sânî 1438    Kasım: 18
1 CEMÂZİL-EVVEL 1444

25
KASIM
2022
Cuma

Yılın 329. günü, Kalan Gün : 36
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
-

∞ Hayâ (Utanma), Cehennemden kurtulmaya vesîle olur. Abdülvehhâb Müttekî “Rahmetullahi aleyh”

Sultan Alparslan’ın vefâtı (1072) - Edirne’nin kurtuluşu (1922) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü


Featured Image 01