Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 15 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 21
13 REBÎ'UL-ÂHIR 1442

28
KASIM
2020
Cumartesi

Yılın 333. günü, Kalan Gün : 33
11. Ay, 30 Gün, 48. Hafta
-

Al­la­hım! Ga­za­bın­dan rı­za­na, ce­zan­dan af­fı­na, aza­bın­dan rah­me­ti­ne sı­ğı­nı­yo­rum! Hadîs-i şerîf

Şapka Kanûnu’nun yürürlüğe girmesi (1925) - Kânûnî Sultan Süleyman Hân’ın Bağdat’ı fethi (1534)


Featured Image 01