Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 17 Teşrîn-i Evvel 1436    Hızır: 178
13 REBÎ'UL-EVVEL 1442

30
EKİM
2020
Cuma

Yılın 304. günü, Kalan Gün : 62
10. Ay, 31 Gün, 44. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

İn­san­la­rın söz­le­ri­ne de­ğil, iş­le­ri­ne bak! Her­ke­sin sö­zü­ne al­dan­ma! Ah­med Nâ­mı­kî Câ­mî “Rahmetullahi aleyh”

Mondros Mütârekesi (1918) - Kars’ın kurtuluşu (1920) - Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu açıldı (2017) - Boğaziçi Köprüsü açıldı (1973)


Featured Image 01