Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 20 Haziran 1436    Hızır: 59
12 ZİL-KA'DE 1441

3
TEMMUZ
2020
Cuma

Yılın 185. günü, Kalan Gün : 181
7. Ay, 31 Gün, 27. Hafta
Gündüzün kısalması 1 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

İyi kom­şu­luk, yal­nız kom­şu­ya ezi­yet et­me­mek de­ğil, kom­şu­nun ezi­yet­le­ri­ne de kat­lan­mak de­mek­tir. Ha­san-ı Bas­rî “Rahmetullahi aleyh”

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılışı (1988) - Sultan Reşad Hân’ın vefâtı (1918) - Sam Rüzgârlarının başlamasıFeatured Image 01