Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 24 Mayıs 1436    Hızır: 32
14 ŞEVVÂL 1441

6
HAZİRAN
2020
Cumartesi

Yılın 158. günü, Kalan Gün : 208
6. Ay, 30 Gün, 23. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Bir top­lu­lu­ğun en üs­tü­nü, o top­lu­lu­ğa hiz­met ede­ni­dir. Hadîs-i şerîf

Müttefiklerin Normandiya Çıkartması (1944) - Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın Kırım’ı fethi (1475)Featured Image 01