Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 16 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 83
4 CEMÂZİL-ÂHIR 1441

29
OCAK
2020
Çarşamba

Yılın 29. günü, Kalan Gün : 337
1. Ay, 31 Gün, 05. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İnsanların en aşağısı, din kisvesi altında, dünya menfaati sağlayanlardır. Abdullah bin Mübârek “Rahmetullahi aleyh”


Akdeniz Oyunları kurucusu Mısırlı Muhammed Paşanın vefâtı (1970) - Dünyada ilk TV yayınlarının başlaması (1926)Featured Image 01