Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 05 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 72
23 CEMÂZİL-EVVEL 1441

18
OCAK
2020
Cumartesi

Yılın 18. günü, Kalan Gün : 348
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Mal cimrilerde, silâh korkaklarda, idare de zayıflarda olursa, işler bozulur. Hazret-i Ebû Bekir  “Radıyallahü anh”


Ord. Prof. Reha Oğuz Türkkan’ın vefâtı (2010) - Fırtına - Lozan Antlaşması’nın, ABD Kongresi’nce reddi (1928)Featured Image 01