Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 02 Kânûn-i Evvel 1435    Kasım: 38
18 REBÎ'UL-ÂHIR 1441

15
ARALIK
2019
Pazar

Yılın 349. günü, Kalan Gün : 16
12. Ay, 31 Gün, 50. Hafta
-

Övülmeyi sevmek, insanı kör ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Hadîs-i şerîf


Sultan II. Selim Hân’ın vefâtı (1574) - İstanbul Defterdarlık binası yangını (1972)Featured Image 01