Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 25 Teşrîn-i Sânî 1435    Kasım: 31
11 REBÎ'UL-ÂHIR 1441

8
ARALIK
2019
Pazar

Yılın 342. günü, Kalan Gün : 23
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
-

Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: 1-İdarecilere sertlik, 2-Âlimlere mal sevdası, 3-Zenginlere cimrilik. Molla Câmî “Rahmetullahi aleyh”


Osmanlı-Venedik Savaşı (1714) - Yaprakdökümü sonu - ABD ve İngiltere’nin, Japonya’ya harp ilânı (1941)Featured Image 01