Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 01 Kânûn-i Sânî 1434    Kasım: 68
8 CEMÂZİL-EVVEL 1440

14
OCAK
2019
Pazartesi

Yılın 14. günü, Kalan Gün : 351
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest îmânlı olmanın alâmetidir. Hadîs-i şerîf

 


Mehmet Emin Yurdakul’un vefâtı (1944) - Enerji Tasarrufu Haftası - Osmanlı Devleti’nin Süveyş Kanalı Seferi (1915)

 Featured Image 01