Untitled Document

BATILI GÖZÜYLE........... TÜRK ÇAYI MI, TÜRK MÜ

Amerikalı hikâye yazarı Katharine Branning’nin “Yes, I Would Love Another Glass of Tea” isimli kitabı “Bir Bardak Daha Çay İstiyorum” ismiyle Türkçe’ye çevrildi.
Branning, Türk çayını şöyle anlatır:
“Türk çayı, kırmızıdır: Tıpkı, her vatansever Türk’ün damarlarından akan kan gibi… Tıpkı, göklerde dalgalanan bayrakları gibi… Eşsiz güzellikte olan halılarındaki kırmızı yün gibi… Tıpkı, ilkbaharda açan ateş kırmızısı lâleler gibi...
Türk çayı sıcaktır: Anadolu topraklarını ısıtan Güneş gibi. İçinizi ısıtan yemekleri, şehirleri, spor takımları, Türklerin hayatlarının her an yaşama sevinci gibi...
 Türk çayı sadedir: Sütle beraber içilmez. Berrâktır; tıpkı, bir Türk’ün yüzü gibi… Her zaman anlaşılabilir, bir şey saklamaz, Türklerin komşularına gösterdikleri kalpleri gibi...
Türk çayı, arkadaş canlısıdır: O, hiçbir zaman yalnız içilmez. İllâ ki, yanınızda biri olmalıdır. Eğer bir Türk sizinle arkadaş olmak istiyorsa ilk teklîf edeceği şeydir çay...
Türk çayı barışçıldır: Bir bardak çay, nereye giderseniz gidin, size ikram edilir. Evlerde ve işyerlerinde ikram edildiğinde, bir barış mesajını da size taşır...
Büyük sûfi Mevlânâ hazretlerini hatırlatır: 
“Gelin tanış olalım; yavaş yavaş bu çayı içer gibi… Gel şu günün hay huyunu bir kenara koyalım; birbirimizi tanıyalım.Gel bir bardak çay paylaşalım. Belki ısınırız onunla ve arkadaşlığımız doğar. Gel hayâtı ısıtalım!”

GÜNÜN TARİHİ...................ERBAÎN VE HAMSİN

Eskiden, 22 Ara­lık ile 30 Ocak ara­sın­da­ki 40 gü­ne, Er­ba­în de­nirdi. 30 Ocak’ta Er­ba­în so­na erip, 31 Ocak’ta da Ham­sîn baş­lar. Kış mev­si­mi 40 ve 50 gün­lük iki dev­re­ye ay­rı­lır. Bi­rin­ci­si­ne Er­ba­în (Zem­he­rir), ikin­ci­si­ne Ham­sîn de­nir. Arap­ça’da Er­ba­în 40, Ham­sîn 50 de­mek­tir.Erkek: Bilâl - Kız: Hilâl - Yemek: Soğan çorbası, Balık tava, Salata, Aşûre

 Featured Image 01