Untitled Document

SOHBET..................... BÜLENT GENÇER VAKFI

Vakfın Kuruluşu:
Merkezi Ankara’da olmak üzere, 2004 yılında, aşağıda bildirilen gayeyi gerçekleştirmek için kurulmuştur. 
Vakfın Gayesi:
Vakfımızın gayesi, aziz vatanımızın, tarih ve ilim merkezlerinden biri olan Bağlum Beldesinde bulunan kabristanın bakım ve gü-zelleştirilmesi için, yetkili mercilere maddî destekte bulunmak amacıyle çalışmalar yapmak, Vakfın ekonomik durumunun elverdiği ölçüde, bu hizmetleri memleketimizin diğer yerlerine de yaymaktır. 
Vakfın Faaliyetleri: 
Sosyal ve Kültürel muhtevalı, 
- Yayınları basmak, yaymak, satmak, dağıtmak, fuarlara katılmak,
- Konferanslar ve seminerler tertiplemek,
- Dergi, bülten, broşür, takvim, kitap, CD, video ve internette yayınlar yapmak,
- Kitâbevleri, kütüphaneler ve yayınevleri açmak,
- Kermes ve turlar tertip etmek,
- Tarihi muhtevalı hatıra, hediyelik eşyaların temin edilip satılması.
Ayrıca Kanuni Düzenlemelerin izni dâhilinde;
- Belediyelerle sözleşme yaparak kabristanın bakım, tâmir, proje, inşaat, temizlik, ağaçlandırma ve peyzaj hizmetlerini yapmak, kabristan düzenleme ile alâkalı proje ve taahhütlerde bulunmak, 
- Kabirlerin bakım, onarım ve emniyet hizmetlerini yürütmek.
Vakıf amacını gerçekleş-tirmek için yapacağı faali-yetlere uygun olarak hazırlanan www.bulentgencervakfi.com web sayfasında faydalı bilgilere ve vakfa dair malumata ulaşılabilir.
Vakıf Merkezi:
Okul Caddesi No: 7 Bağlum/Keçiören/Ankara 
Telefon: (0312) 329 17 04
Tel&Fax: (0312) 329 17 03
Vakıf Hesap No: TR360001500158007285427570
E-posta: 
bilgi@bulentgencervakfi.com
İnternet Adresi: 
www.bulentgencervakfi.com

KIBLE SAATİ VAKTİ Takvimimizde her şehir için gösterilen Kıble Saati vaktinde, Güneş’e doğru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüş ve o yerin kıblesini bulmuş olur.Erkek: Burhaneddin - Kız: Büşra - Yemek: Paça çorbası, Güveç, Ayran, Üzüm.

 Featured Image 01