Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 11 Şubat 1436    Kasım: 109
12 RECEB 1442

24
ŞUBAT
2021
Çarşamba

Yılın 55. günü, Kalan Gün : 310
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İki zinet insanı süsler: 1-Tevazu, 2-Haya, edep. Enver Ören “Rahmetullahi aleyh”


Nizâm-ı Cedîd askerî teşkilâtının kuruluşu (1793) - Trabzon’un kurtuluşu (1918) - İbni Battûta’nın vefâtı 770 (m.1368)Featured Image 01