Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 15 Kânûn-i Sânî 1436    Kasım: 82
15 CEMÂZİL-ÂHIR 1442

28
OCAK
2021
Perşembe

Yılın 28. günü, Kalan Gün : 337
1. Ay, 31 Gün, 04. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 2 dakika geri alınır.

İnsan, güzel ahlâkı sebebiyle, geceyi ibâdetle geçiren kimsenin derecesine kavuşur. Hadîs-i şerîf


Yavuz Sultan Selim Hân’ın Kâhire’yi fethi (1517) - Ayandon Fırtınası - Mîsâk-ı Millî’nin Osmanlı Meclisi’nde kabûlü (1920) Featured Image 01