Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 05 Kânûn-i Sânî 1436    Kasım: 72
5 CEMÂZİL-ÂHIR 1442

18
OCAK
2021
Pazartesi

Yılın 18. günü, Kalan Gün : 347
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İlmi olmayan kimsenin, dünyada da, ahirette de hiç kıymeti yoktur. Ahmed-i Bedevî “Rahmetullahi aleyh”


Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin vefâtı 672 (m.1273) - Fırtına - Lozan Antlaşması’nın, ABD Kongresi’nce reddi (1928)Featured Image 01