Untitled Document

MAKALE........................... DÜNYADA TÜRKLER (1)

Türklerin her yerde, her zaman bozgunculara karşı mücadele verdiğini ve hem Alp hem Eren, yâni Alperen olduğunu anlatan Mim Kemal Öke, bugün Suriye’deki çocukların Türk askerini görünce koşarak kucaklaması Alperen rûhunun devam etmesinden kaynaklanıyor. 

Dünyanın hiçbir zaman bu kadar kötü bir dönem yaşamadı. Teknolojinin insanın kalitesini yükseltmediği tam tersine kötüleştirdiği bir yüzyıl yaşanıyor. Dünyanın, kalitesizleşmesinden, çirkinleşmesinden Batı medeniyeti sorumludur. Bu yüzyılda yükselen en büyük trend nefret söylemi, linç telakkisi ve kan tutmasıdır. Batı toplumunun dünyayı getirdiği noktadır bu. Batı tarihi sömürgecilikle başlar, köle ticareti ile devam eder.

 Türklerin tarihine baktığınız vakit, soykırıma uğramışlar ama soykırım yapmamışlardır. Şu anda dünyanın ihtiyacı olan değeri savunan ve yaşayan bir milletiz. Nedir bu değerler? Cengaverlik, mertlik, cömertliktir. Biz, kılıç ehliyiz, kılıcı güzel kullanırız.  Anadolu evliyâları Sarı Saltuklar, Gül Babalar tahta kılıçlarıyla ordunun yanında yer alır ve; “Evladım, sefere gittiğin yerlere nizâmı âlemi, nizâmı ilâhiyi götürüyorsun bunun bilincinde ol. Barışı götürüyorsun. Sen insanların barış içinde bir arada yaşayacakları bir düzeni kurmaya gidiyorsun, sen lâlettayin bir asker değilsin, sen Hazret-i Peygamberin övdüğü o Mehmetçik’sin.” derdi.

Dünya hızla maddî ve manevî bir kıyâmete doğru gidiyor. Ancak Türkler, kaybolmaya yüz tutan bu değerleri dünyaya aktarmaya çalışıyor. “Sabahın erken saatlerinde bir bakıyorsunuz Türk ordugâhında birdenbire bir ses yükseliyor; “Allahü ekber! Allahü ekber!” arkasından bir salavat; “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin” âdeta kamışların kımıldaması gibi.

Suriye'deki çocuklar bizi kucaklıyorsa, bu bizim rûhumuzdan dolayıdır. Yâni, Türkleri Türk yapan içindeki rûhtur. Bunu da bize Cenâb-ı Hak lütfetmiştir, yâni nuru Muhammediye. Her yere bu nefesle gidiyoruz. Dünyanın nefese ihtiyacı var. Bu dünyadan Türkleri çekin; dünya, uluslararası güç ve iktidar çatışması yaşanır hâle gelir ve Armageddon dediğimiz kıyamet savaşı başlar. İşte bu yüzden bizi sevmiyorlar. Biz dünyaya iyiliği hatırlatıyoruz. Biz dünyaya alicenaplığı hatırlatıyoruz. Biz dünyaya sığınmacılara yardım edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.               

 (Devamı yarın)

 Erkek: Cevdet - Kız: Azimet - Yemek: Domates çorbası, Z. yağlı barbunya, Muhallebi.

 Featured Image 01