Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ................AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ

Hacı Bayram-ı Velî, ehl-i hâl bir kişiydi,
Akşemseddin Efendi de onun talebesiydi.
Vefâtı yaklaşınca, Hacı Bayram Velî’nin,
Buyurdu; (Cenâzemi yıkasın Akşemseddin.
Ve yine o kıldırsın cenâze namazımı,
Ona iletirsiniz, benim bu niyazımı.)
O, bunları söyleyip, az sonra etti vefât,
O vakit Akşemseddin orada yoktu fakat.
Beklemesi son hadde gelmiş iken herkesin,
Birden işitildi ki; “Geliyor Akşemseddin!”
Karşıladılar hemen koşarak kendisini,
Ardından bildirdiler, bu vasiyet emrini.
Ve kendi elleriyle defnedip kabre onu,
Sordu, kime ne kadar borcu bulunduğunu.
Doksan bin akçe idi, borçları mürşidinin,
Onu da, almış idi kullara hizmet için.
Aldı kendi üstüne otuz bin akçesini,
Yakınları aldılar, kalan bakiyesini.
Akşemseddin Efendi, o otuz bin akçenin,
Yirmidokuzbinini ödedi hemen peşin.
Bin akçe kaldı yalnız, o gün onu verince,
Onu da, alacaklı istiyordu hemence.
Birkaç gün müsaade istedi o kimseden,
Lâkin izin vermedi, istedi yine hemen.
Hanesinin önünde vardı küçük bir bahçe,
Buyurdu; “Şu bahçeye gir de topla bin akçe!”
O kimse, girdiğinde o bahçeden içeri,
Gördü hayret içinde binlerle akçeleri.
Zira her bir ağacın ve her ot ve nebâtın,
Yaprağı üzerinde, duruyordu bir altın.
Başladı toplamaya onları yerlerinden,
Aldıkça, başka altın konulurdu yeniden.
Utandı mahçup oldu, vazgeçti bin akçeden,
Şaşkın bir vaziyette, çıkıverdi bahçeden.
Gelip dedi; (Efendim, çok özür diliyorum,
Kalan alacağımı, artık istemiyorum.)         Abdüllâtif Uyan
 
İstanbul’un manevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî Akşemseddin hazretleri, Fâtih Sultan Mehmed Hânın hocasıdır. 
1390’da Şam’da doğup, 1459’da Göynük’te vefât etti. Soyu, Hazret-i Ebû Bekir’e ulaşır. 
Her yıl Mayıs ayının son Pazar günü, Göynük’te anma günü yapılmaktadır. Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin talebelerinden olan Akşemseddin hazretlerinin Risâlet-ün-nûriyye ve Maddet-ül-hayat isimli kitapları vardır. 
Akşemseddin hazretleri bu kitaplarında; “Hastalıklar insandan insana canlı varlıklar vasıtasıyla geçmektedir.” diyerek, mikropların varlığını ilk defa keşfeden İslâm âlimidir.


Erkek: Necati - Kız: Pakize - Yemek: Yayla çorbası, Salçalı köfte, Salata, Helva.

 Featured Image 01