Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 01 Kânûn-i Sânî 1436    Kasım: 68
1 CEMÂZİL-ÂHIR 1442

14
OCAK
2021
Perşembe

Yılın 14. günü, Kalan Gün : 351
1. Ay, 31 Gün, 02. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Herkesin kalbinde, cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî “Rahmetullahi aleyh”


Mehmet Emin Yurdakul’un vefâtı (1944) - Osmanlı Devleti’nin Süveyş Kanalı Seferi (1915)Featured Image 01