Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 10 Eylül 1436    Hızır: 141
6 SAFER 1442

23
EYLÜL
2020
Çarşamba

Yılın 267. günü, Kalan Gün : 99
9. Ay, 30 Gün, 39. Hafta
Gündüzün kısalması 3 dakika - Ezânî sâat 2 dakika ileri alınır.

Ya­lan söy­le­mek­ten, gıy­bet et­mek­ten ve hı­ya­net­te bu­lun­mak­tan uzak du­ru­nuz! Şâh Şü­câ Kir­mâ­nî “Rahmetullahi aleyh”

Suûdi Arabistan Devleti’nin kuruluşu (1932) - İtfâiye Haftası - DDY’nin kuruluşu (1856) - Gece ve gündüzün eşitliğiFeatured Image 01