Untitled Document

ŞİİR.......................(Ahmet Gülmen).MANZUM ATA SÖZLERİ

Derler; Ali için, Veli kınanmaz,
Yaş odun kuruyla her zaman yanmaz,
Herkese iyilik eden aldanmaz,
Herkes günahınca yanar demişler.

Çağrılan yere git, ar eyleme,
Çağrılmadan gidip dar eyleme,
Her aklına gelen şeyi söyleme,
İşten artmaz, dişten artar demişler.

Bizden evvel geçmiş, ulular pirler,
Dinle bak; hisse al, ne söylerler?
Her ne kadar yüksek olursa dağlar,
Üzerinden aşar yollar demişler.

Kimin ters giderse bir zaman işi,
Muhallebi yerken kırılır dişi,
Baba mirasını bitiren kişi,
Sonra avucunu yalar demişler.

Düşmanın karınca olsa hor görme!
Kimsenin ardından, konuşup yerme!
Yüzüne karşı da karşılık verme!
Hiç bilinmez kimde ne var demişler.

Her işe uzatma, elin eteğin,
Belki bazan boşa gider emeğin,
Nitekim  şaşkını  gölde ördeğin,
Başı kor, ayaktan dalar demişler.

Rehbersiz gidilmez, yollar dolaşık,
Karanlık yollarda gerektir ışık,
Aklına güvenme ey koca âşık,
İnsan beşer, elbet şaşar demişler.

Üç günlük ömüre, dokuz gün çalış,
Feleğin cevrine göğüs ger alış,
Bilsen de bir işi, bilene danış,
Danışan dağları aşar demişler.

Bahtına ağlama, terket figânı,
Bulunur her derdin, vardır dermanı,
Aşk ağlatır, dert söyletir insanı,
Öz ağlarsa, göz de ağlar demişler.

Tut ata sözünü, yanlışa sapma,
Kötülük eyleme hiçbir insana,
Hazır olup, fırsat verme düşmana,
En son gülen iyi güler demişler.

Hiç değer vermezsin, bu israf niçin?
Boş yere harcamaktan devamlı kaçın,
Öyle bir yol bul ki, dâima geçin,
Miras malı çabuk biter demişler.

Derler ki: Su uyur düşman uyumaz,
Olana ölene çare bulunmaz,
Kimsenin ettiği yanına kalmaz,
Sudan gelen sele gider demişler.

Karışma kimsenin sen her işine,
Pek sakın, her  şeyin düşme peşine,
Hayır dile hayır gelsin başına,
Adam olana bir söz yeter demişler.

Uyma sakın ona, düşmandır nefsin,
Çınlasın kubbede senin de sesin,
Bu âlemde iyi kötü herkesin,
Ettiği başına gelir demişler.

Taşıma su ile değirmen dönmez,
Allahtan gelene isyan edilmez,
Bil ki, son pişmanlık hiç fayda vermez,
Sabreden murada erer demişler.

Düşün; dünya malı dünyada kalır,
Gözler görmeyince gönül katlanır,
İnsan düşmanını gözünden tanır,
Herkes ektiğini biçer demişler.Erkek: Eşref - Kız: Müşerref - Yemek: Yayla çorbası, Z. yağlı barbunya, Bulgur pilavı.Featured Image 01