Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 24 Haziran 1436    Hızır: 63
16 ZİL-KA'DE 1441

7
TEMMUZ
2020
Salı

Yılın 189. günü, Kalan Gün : 177
7. Ay, 31 Gün, 28. Hafta
Gündüzün kısalması 1 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Ki­şi­nin di­ni, ar­ka­da­şı­nın di­ni gi­bi­dir. Öy­le ise, ki­min­le ar­ka­daş­lık yap­tı­ğı­nı­za dik­kat edin! Hadîs-i şerîf

Londra’da terör (2005) “4 patlamada 52 kişi öldü” - Şeyhülislâm Hayri Efendinin vefâtı (1921)Featured Image 01