Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 21 Haziran 1436    Hızır: 60
13 ZİL-KA'DE 1441

4
TEMMUZ
2020
Cumartesi

Yılın 186. günü, Kalan Gün : 180
7. Ay, 31 Gün, 27. Hafta
Gündüzün kısalması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

İyi huy­lu olan, dün­ya ve ahi­ret sa­ade­ti­ne ka­vu­şur. Hadîs-i şerîf

Barbaros Hayreddin Paşa (1546) ve Koca Yusuf’un (1898) vefâtları - ABD’nin istiklâlini kazanması (1776)Featured Image 01