Untitled Document

SOHBET......................... NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUÂLAR

¥ Her namazdan sonra 70 defa “Estağfirullah” okumak, okuyanı ve yanındakileri, dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtarır. 
¥ Namazların sonundaki duâdan sonra, her biri Besmele ile 11 İhlaâs ve 1’er defa Kul-e’ûzü’ler okunur. Sonra 67 defa da yalnız “Estağfirullah” okunur. Sonra 10 defa; “Sübhânallahi ve bihamdihi sübhânallahil’-azîm.” denir. En sonra da; “Sübhâne Rabbike...” âyet-i kerîmesi okunur.
¥ 40 gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 defa Fâtiha, (Besmelenin sonundaki Mîm, Fâtihanın Lâm harfi ile birlikte) okunur. (Yani, Rahîm-ilhamdü denir.) Sonra yapılan duâ kabul olur.
¥ Sabah namazı sonunda, 10 defa; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh le-hül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” okuyana çok sevap verileceği, hadîs-i şerîfte bildirildi.
¥ Teheccüd zamanında ve her zaman 100 defa; “Estağfirullâhel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.” demelidir. Bunu ikindi namazında duâdan sonra 100 defa okumalıdır.
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
¥ “Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap veri-lir.”
¥ “Bir kimse namaz sonunda, 3 defa; (Sübhâne Rabbike âyet-i kerîmesini) okursa, yetişir miktarda sevaba kavuşur.”
¥ “Cuma namazından sonra, 7 defa; “İhlas” ve “Mu’avvizeteyn” (Kul-e’ûzü’leri) okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan ve kötü işlerden korur.”
¥ “Cuma günü sabah namazından önce, 3 defa (Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkay-yûme ve etûbü ileyh.) okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur.”
Tam İlmihâl  - Seâdet-i Ebediyye

 Erkek: Ferruh - Kız: Demet - Yemek: Pirinç çorbası, Kabak dolması, Sütlâç.Featured Image 01