Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 19 Mayıs 1436    Hızır: 27
9 ŞEVVÂL 1441

1
HAZİRAN
2020
Pazartesi

Yılın 153. günü, Kalan Gün : 213
6. Ay, 30 Gün, 23. Hafta
Gündüzün uzaması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Din bil­gi­le­ri; dün­ya ve âhi­ret­te hu­zu­ru ve sa­ade­ti ka­zan­dı­ran bil­gi­ler­dir. Ab­dül­ha­kîm-i Ar­vâ­sî “Rahmetullahi aleyh”

Ayasofya’da ilk Cumâ namazı kılındı (1453) - Hava Kuvvetleri’nin kuruluşu (1911) - Hava Kuvvetleri GünüFeatured Image 01