Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 17 Mayıs 1436    Hızır: 25
7 ŞEVVÂL 1441

30
MAYIS
2020
Cumartesi

Yılın 151. günü, Kalan Gün : 215
5. Ay, 31 Gün, 22. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Allah korkusu, ibâdetlerin süsüdür. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî “Rahmetullahi aleyh”


Sultan Abdülazîz Hân’ın hal’i 1293 (m.1876) - Kabak Meltemi - Türklerin Rumeli’ye geçmesi (1354)Featured Image 01