Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ................. İSTANBUL’UN FETHİ

İstanbul'un fethi, 6 Nisan - 29 Mayıs arasında 53 gün süren muhasaradan sonra gerçekleşmiştir. Fâtih Sultan Mehmed Hân otağını, Topkapı-Maltepe'de kurdu. Topkapı-Edirnekapı arasındaki merkez cephesini bizzat idare etti. Ulubatlı Hasan’ın burçlara bayrak dikmesi ile coşan askerler, delik deşik olan surlardan içeri girdi. 300 000 asker ve 20 parça donanmadan müteşekkil ordunun, yeri ve göğü sarsan tekbir ve tehlil sesleri arasında, öğleden sonra da Fâtih Sultan Mehmed Hân, Topkapı'dan şehre girdi.
İstanbul’un fethi, Türk ve cihan tarihi bakımından çok önemlidir. Donanmayı, Beşiktaş’tan Haliç’e indiren teknik zekâ Fâtih’e mahsustur. Haliç’te, Kasımpaşa'dan başlayarak boş fıçılar üzerinde kalaslar bağlatıp, Kasımpaşa-Ayvansaray arasında 5.5 m eninde köprü teşkil ettirmesi, onun askerî ve teknik zekâsının mahsûlüdür.
İstanbul’un fethinin bâzı sonuçları:
¥ İstanbul bir ilim ve sanat merkezi oldu. Dünyanın her tarafından ilim adamları akın akın İstanbul’a geldi.
¥ Dünyanın en büyük kilisesi Ayasofya, câmi hâline getirildi.
¥ Papazlar bile İstanbul’da lâtin şapkası yerine, Türk sarığı görmeyi tercih ettiklerini söyledi.
¥ Bizans'ın çöküşü ile Ortaçağ kapanıp Yeniçağ açıldı. Bu; ilmin, tekniğin, sanatın ve imanın eseriydi.
¥ Fetihten sonra Tuna'nın güneyi ile Fırat-Toros hattının batısındaki saha Osmanlılara katıldı.
¥ Venedik’in deniz üstünlüğü bitti.
¥ Boğdan, Sırbistan, Mora, Amasra, Çandarlı Beyliği, Trabzon Rum İmparatorluğu, Akkoyunlu Beyliği, Kırım Hânlığı, Osmanlılara katıldı...

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,
Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan!
Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan’dan...
Yürü!.. Hâlâ ne diye, oyunda oynaştasın!
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın...

 Erkek: Arif - Kız: Arife - Yemek: Domates çorbası, Barbunya pilaki, Makarna.Featured Image 01