Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 14 Şubat 1435    Kasım: 112
3 RECEB 1441

27
ŞUBAT
2020
Perşembe

Yılın 58. günü, Kalan Gün : 308
2. Ay, 29 Gün, 09. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 2 dakika geri alınır.

Yâ Rabbî! Dostlarını ve evliyanı öyle gizledin ki, onları bulan sana kavuşuyor. İbni Atâullah “Rahmetullahi aleyh”


REGÂİB KANDİLİ’NİZ MÜBÂREK OLSUN - II. Cemre’nin suya düşmes i- Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin vefâtı 1088 (m.1677)Featured Image 01