Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 14 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 81
2 CEMÂZİL-ÂHIR 1441

27
OCAK
2020
Pazartesi

Yılın 27. günü, Kalan Gün : 339
1. Ay, 31 Gün, 05. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İnsan, söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkûmudur. Hazret-i Ali “Radıyallahü anh”


Kasımpaşa - Sütlüce Tüneli açıldı (2018) - Osmanlı Devleti’nin kuruluşu (1299) - Şâir Nef’î nin vefâtı (1635)Featured Image 01