Untitled Document

SOHBET....................... HER GÜN OKUNACAK DUÂLAR

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
¥ “Bir kimse sabah-akşam, 3 kere; “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil’erdı velâ fissemâi ve hüvessemî’ul’alîm.” derse, ona hiçbir şey zarar veremez.”
¥ “Bir kimse sabahleyin 3 defa; “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son 3 âyetini (Hüvallahüllezî...) okursa, Allahü teâlâ ona 70.000 meleği vekil edip, akşama kadar kendisine duâ ederler.”
¥ “Hergün 100 defa; “Lâ havle...” okuyan ebediyyen fakirlik görmez. Bu Cennet hazinelerinden bir hazinedir.”
¥ “Hergün bana 100 kere salevât getiren, münâfıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyâmet günü şehitlerle beraber olur.”
¥ “Bir kimse günde 70 kere istiğfar ederse, (Estağfirullah, derse) 700 günahı affolur.”
¥ Her gün 25 defa; (Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba’d-el-mevt.) okuyanlar, ölüm hastalığında, 40 defa; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn.” okuyanlar, her gece Yâsîn-i şerîf okuyanlar, her sabah veya akşam devamlı olarak 3 defa; “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm” ile “Hüvallahüllezî...”yi okuyanlar âhıret şehidi olurlar.
¥ Her sabah, Âyetelkürsî, İhlas-ı şerîf ve Fâtiha-i şerîfe’yi okuyup, ölenlerin ruhuna göndermelidir.
¥  Kayıp olan ve çalınan birşeyi bulmak için, hergün 25 defa; “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî’âd icma’ beynî ve beyne .....” duâsını okumalıdır. (Sonunda noktaların yerinde, kayıp olan şeyin ismi söylenir.)                                       Tam İlmihâl - Seâdet-i Ebediyye
¥ “Bir kimse sabah akşam 7 kere; “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm.” derse, Allah onun dünya ve âhıret işlerine kâfi gelir.”[Beyheki]
¥ “Şirkten korunmak için; “Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirüke li-mâ lâ a’lemü  inneke ente allâmül guyûb.” okuyun!”       [İ. Ahmed]Erkek: Ahmet Münir - Kız: Aslı - Yemek: Un çorbası, Etli mercimek, Salata.Featured Image 01