Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ...................... MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, Allahü teâlânın aşkı ile dolmuş evliyânın büyüklerindendir. 1207’de Belh şehrinde doğup, 17 Aralık 1273’te Konya’da vefât etti. Babası Behâeddîn-i Veled de, büyük âlim ve velî idi. Daha çocuk iken babasının kalbindeki feyzlere kavuştu. Babası ile Hicaz’a, sonra Şam’a, oradan da Konya’ya geldi. Önce babasının halîfesi seyyid Burhaneddin Tirmüzî’den 9 sene feyz aldı. Sonra, Şemseddîn-i Tebrizî onu yetiştirdi. Celâleddîn-i Rûmî, ney ve dümbelek çalmadı, dönmedi, raks etmedi. Bunları, sonra gelen câhiller uydurdu. Divanında 30 bin, Mesnevîsinde 47 bin beyit vardır. Mesnevîsini nazım şeklinde yazarak, düşmanların değiştirmesine imkân bırakmamıştır. Pek çok menkıbesi vardır.
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Şam’a giderken, Nusaybin’de ruhbanların (Hıristiyan din adamlarının) toplantısına rastlar. Ruhbanlar halkı toplayıp bâzı olağanüstü şeyler gösterirler. Mevlâna hazretlerini görünce, bir oğlanı havaya uçururlar. Mevlâna hazretleri, bu işe ilgi göstermeyip murâkabeye daldı. Oğlan havada olduğu yerde çakılı kaldı ve bağırmaya başladı:
- Beni kurtarın!.. Öleceğim!..
Ruhbanlar ne yaptılarsa bir çâre bulamadılar. Oğlan onlara Mevlâna hazretlerini göstererek:
- O yanınızdaki zatın yüzünden ben bu hâle düştüm. Onun yardımı olmazsa, kurtulamam.
Ruhbanlar ister istemez gelip yalvardılar. Mevlâna onlara buyurdu ki: 
- Onu hiç birşey kurtaramaz. Ancak kelime-i şehâdet kurtarır.
 Oğlan hemen kelime-i şehâdet getirdi ve yere indi. Mevlâna hazretlerinin ayaklarına kapandı. “Bana yardımcı olun!” dedi. Bu hâli gören ruhbanların hepsi Müslüman oldu.

GÜNÜN TARİHİ................  İSA YUSUF ALPTEKİN

1908’de Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilâyetine bağlı, Yenihisar kazasında doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra 1947’de Doğu Türkistan Hükümeti Genel Sekreteri oldu. Bir seneden fazla bu vazifede kaldı. 1949’da Komünist Çin’in, Doğu Türkistan’ı işgalinden sonra Hindistan’a iltica etti. Sonra Türkiye’ye gelip yerleşti ve “Doğu Türkistan Göçmenler Derneği”ni kurdu. Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi’ni çıkardı. Ömrü, mücadelelerle geçti. 17 Aralık 1995’te İstanbul’da vefât etti.

Featured Image 01