Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 01 Kânûn-i Evvel 1435    Kasım: 37
17 REBÎ'UL-ÂHIR 1441

14
ARALIK
2019
Cumartesi

Yılın 348. günü, Kalan Gün : 17
12. Ay, 31 Gün, 50. Hafta
-

Günahların bağışlanması ve belâlardan korunmak için en güzel sığınak, istiğfâr ve tevbe etmektir. Ebûl-Hasan Şâzilî “Rahmetullahi aleyh”


Irak’ın İstiklâli (1927) - Bosna Barış Antlaşması (1995) - Kâşif Amundsen’in Güney Kutbu’nu keşfi (1911)Featured Image 01