Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 30 Teşrîn-i Evvel 1435    Kasım: 5
15 REBÎ'UL-EVVEL 1441

12
KASIM
2019
Salı

Yılın 316. günü, Kalan Gün : 49
11. Ay, 30 Gün, 46. Hafta
-

Hikmetli söz, Müslümanın kaybolmuş malı gibidir. Hadîs-i şerîf


Lodos Fırtınası - Düzce ve Bolu Depremi (1999) - Pastırma Yazı (Yılın son sıcak günleri)Featured Image 01