Untitled Document

ŞİİR........................... EY İNSAN

Ey, insan adını taşıyan varlık!
Kendine gel, uyan gafletten artık!
 
Saâdet yolunu görmezsen nâdân,
Niye vermiş sana bu aklı Yezdân?
 
Niçin geldin fânî cihâna, böyle?
Yalnız yemek içmek için mi, söyle?
 
Bilirsin bir ruh da vardır insanda,
Psikoloji olayları meydânda.
 
Muhakkak dünyaya gelen ölüyor.
O zaman rûhlar aceb n’oluyor?
 
İleriyi görmek, elbet insanlık
Bunu sağlar sanma Hıristiyanlık.
 
İslâmı kötüler onlar dâimâ.
İncil’de böyle mi söyledi Îsâ?
 
İslâmı bilmiyorum dersin,
Nasıl münevverlik iddiâ edersin?
 
GÜNÜN TARİHİ..............  YAVUZ SULTAN SELİM HÂN
Osmanlı padişahlarının 9’uncusu ve İslâm hâlîfelerinin 74’üncüsüdür. Şehzâdeliğinde, mükemmel tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askerî sevk ve idâre ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için Trabzon Vâliliği’ne gönderildi. Yavuz Sultan Selim Hân, babası Sultan 2. Bâyezid Hânın tahttan ferâgat etmesi üzerine 24 Nisan 1512’de tahta geçti. Tarihe geçmiş birçok zaferin 8 yıla nasıl sığdığını, tarihçiler hâlâ çözememişlerdir. 
Yavuz Sultan Selim Hân, 1516’da çıktığı Doğu Seferi’nden 1518’de, İstanbul’a dönmüştür. Selim Hân, 2 yıl süren bu seferinde, ordusunun başında, Lübnan, Suriye, Filistin, Irak, Mısır, Yemen, Bingâzi, Cezayir ve Arabistan’ı Osmanlı Devleti’ne kazandırmıştır. Yakalandığı şirpençe hastalığından iki ay hasta yatıp, 22 Eylül 1520 tarihinde vefât etmiştir.
 
DÜNKÜ CEVAP

Featured Image 01