Untitled Document

TARİH........................ GEÇMİŞ ZAMAN

NEBÎLER SULTANININ GÜZELLİKLERİ
Aşk bahçesinin yanık bülbülü Mevlânâ hazretleri, Peygamberimizin üstün vasıflarıyla alâkalı olarak: “Nebiler Sultanı’nın vasıflarının şerhini, eğer ben devamlı, durmadan söylesem, yüzlerce kıyamet geçer de, o yine bitmez.” demiştir. 
M. Necati Bursalı-Köprü Sayı: 40, s: 6 
AVRUPA’DA TÜRK KÖŞESİ
Osmanlı Devleti’nin 3 kıt’ada at oynattığı ihtişamlı dönemlerinde, Avrupa’da Türk hayat tarzı ve modası çok tesirli hâle gelmiştir. O devirlerde evlerinde Türk Köşesi bulundurmayan sosyete mensupları ayıplanırdı. 
Mehmet Niyazi-Medeniyet Ülkesini Arıyor s. 51
ECDADIMIZIN SIZLAYAN KEMİKLERİ
Yavuz Sultan Selim Hân Ridaniye Savaşı’nda, ileri görüşlü babası Sultan II. Bayezid Hân’ın yaptırdığı içi yivli topları kullanarak büyük başarılar elde etmiştir. Bugün ise biz tarih kitaplarımızda: “Yivli top ilk defa 1868 de Almanlar tarafından yapıldı.” diye okutturuyoruz.  İbrahim Refik-Efsâne Soluklar s. 49 
BİTMEYEN OSMANLI SEVGİSİ
Budapeşte’den gelen bir yazarımıza bir Boşnak’ın, “Madem ki İstanbul’a gidiyorsun, Allah aşkına o şehrin toprağını benim için öp! Allah benim canımı İstanbul’u görmeden almasın!” demiştir.           Yakın Tarihimiz cilt 3, sayı: 28 s. 42
BİR YANLIŞIN İZAHI
Padişahların, Osmanlı topraklarındaki muhtelif yerler için devletin ileri gelenlerine; “Sana orayı bahşettim!” demesi, “Veri-len yeri imar et!” mânâsına gelirdi. Bu varlıklı Osmanlı paşaları, o toprakların mâmure hâline gelmesi uğrunda servetlerini tüketmişlerdir. 
Prof. A. Süheyl Ünver; (Kırkambar, 46 )

 

ZEKÂ BULMACASI...........................İKİ SÜTUN EŞİT OLSUN

Şekildeki gibi, küçük kartonlar yaparak numaraları yazın! Bu numaraların yerlerini değiştirerek, iki sütunun toplamını eşit yapabilecek misiniz?        (Cevabı yarın) 

Featured Image 01