Untitled Document

SOHBET............................... KORKULMASI GEREKENLER

Müslümanın bâzı hususlarda çok korkması gerekmektedir. Îmânsız ölmekten korkmak... En çok korkulması gereken şey bu olmalıdır. Bir insan yaşadığı şu dünya hayatında îmânını muhafaza edebilmiş ve îmânla son nefesini verebilmişse bahtiyardır. Bu ona kâfidir. Bu saâdete kavuştuktan sonra bütün dünya saltanatını birden kaybetmiş olsa bile, bir kıymet ifâde etmez. Allah korusun, îmânsız olarak ölen kişi, yaptığı hiçbir ibâdetin, hiçbir iyiliğin karşılığını göremez, sonsuz olarak Cehennemde yanacaktır. İnsanoğlu, imkânları nisbetinde her şeyin en iyisini, en güzelini elde etmeye çalışır. Evin en güzelinde oturmak, arabanın en iyisine binmek ister ve buna benzer şeylerin en kıymetlisini kendisine yakıştırır. Bunlara sâhip olunca da çocuklar gibi sevinir... Ölümün de en güzeli seçilmelidir. Ölümün en güzeli, güzel yaşamakla elde edilir. "İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl da ölürse öyle haşr olunur." Bunun aksi ise çok az vâki olur. Rabbimizin bir kuluna verdiği en büyük nimet onun îmânla kabre girmesidir. Bundan büyük nimet ve saadet olmaz. Günah işlemekten korkmak... Kirâmen Katibin melekleri yaptıklarımızı yazıyorlar. Âhırette bizi utandıracak ve azap çekmemize sebep olacak günahlardan çok sakınmalıyız. İşlediğimiz günahları biz unutabiliriz, fakat melekler unutmuyorlar, kaydediyorlar. Kıyâmet günü amel defterimizde hiç hesabımızda olmayan günahlarımızı görürsek şaşmamalıyız...
Azrâil aleyhisselâmın ruhumuzu ansızın almasından korkmak... İnsan ne zaman öleceğini bilmez, her an ölebilir. Öyle bir günümüz olacak ki, gecesini göremeyeceğiz. Veya öyle bir gecemiz olacak ki gündüzü olmayacak. Yarına sağ olarak çıkacağına kimse emin değil. Bir trafik kazası, bir kalp krizi gibi sebeplerle insan hayata vedâ edebilir. Mademki yarına çıkmamızdan da emin değiliz, o hâlde ölüme dâima hazır olmalıyız.
Dünyanın bizi aldatmasından korkmak... Bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Kibir, hased, kin, düşmanlık, aldatma, yalan söyleme, başkalarını hakir görme gibi büyük günahlar hep bundan çıkar.            M. Said Arvas        TÜRKİYE GAZETESİ             04.01.2018

Featured Image 01