Untitled Document

TARİH......................... MENDERES’İN İSTİFA SEBEBİ

1952’de Başbakan Adnan Menderes, Fransa ziyaretindedir. Resmi görüşmelerden sonra, elçimize sorar: “Fransa’da Osmanoğulları Hânedânı’na mensup hanım sultanlardan kaç kişi var ve ne iş yapıyorlar?"
Elçi; "Bilmiyorum." der. Bunun üzerine Menderes şu emri verir:
- Dönüşümü bir gün erteliyorum. Bana bu malumatı hazırlayıp getirin!
Elçilik mensupları, Fransa istihbaratının da yardımı ile ertesi günü istenen listeyi Başbakana takdim ederler. Menderes bu listeyi hüzünle okur yurda döner. Zamanın Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’a gezi hakkında bilgi verdikten sonra der ki:
- Efendim, Türklerin hâkanı, Müslümanların Halîfesi ve Osmanlı Devleti’nin Padişahı sıfatı ile bizi 622 yıl idare etmiş bir ailenin hanım mensupları şu lis-tede görüldüğü gibi bir çoğu, Fransa Ordusu’nda bulaşıkcılık yapmaktadır. Bu hepimiz için yüzkarasıdır. Hiç değilse, hânedânın hanım mensuplarını yurda kabul edelim. Ama, bunu da, çok görürsek, bizim ordumuzda bulaşıkcılık yapsınlar.
Celâl Bayar; "Hayır. Müsade edemem!" diyerek reddeder. Adnan Menderes ise, masanın üzerinden bir kağıt alıp birşeyler yazar ve bırakıp; "Müsadenizle efendim." diyerek odadan ayrılır. 
Az sonra, Celâl Bayar kağıdı alıp okuduğunda, şoke olup şaşırır ve telaşa düşer. Bu kağıt  Menderes’in başbakanlıktan istifa dilekçesidir. Araya, Muş Milletvekili Gıyaseddin Emre’nin de olduğu milletvekilleri ve bakanlar girer ve Menderes’i istifadan vazgeçirirler. Fakat, 1952’de Osmanoğullarının kadın mensupları da bir kanunla Türkiye’ye kabul edilir.                      Tarih ve 
Medeniyet Dergisi, Sayı: 2

 

GÜNÜN TARİHİ....................  ADNAN MENDERES’İN İDAMI

17 Eylül 1961’de Demokrat Parti devri Başbakanı Adnan Menderes idam edildi. Demokrat Parti dönemine adını veren kişilerin başında olan Adnan Menderes, bu partinin de kurucularındandı. 14 Mayıs 1950 tarihinde DP’nin iktidara gelmesiyle Başbakan olmuş, 27 Mayıs 1960 ihtilâline kadar da bu görevde kalmıştı. Yassıada Mahkemeleri’nde yargılanan Adnan Menderes, hakkında verilen cezanın Millî Birlik Komitesi’nin tasdikiyle İmralı Adası’nda asılmak suretiyle şehit edilmiştir. İmralı Adası’nda bulunan naaşı, 17 Eylül 1990’da, İstanbul Topkapı’da yaptırılan Anıt Mezar’a, devlet töreni ile nakledildi ve itibarı devletçe iâde edildi.

Featured Image 01