Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ....................... MALAZGİRT ZAFERİ

Büyük Selçuklu Devleti’nde, Alparslan devrinin en önemli hâdisesi, 26 Ağustos 1071’de yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi’dir. Sultan Alparslan’ın Anadolu toprakları üzerindeki fetih hareketleri ve Bizans başkentini zorlamaları, İmparator Romanos Diogenes’i harekete geçirir. Alparslan 1071 yılı içinde Mısır Fâtimî Devleti’ne karşı çıktığı seferden sonra ordusuyla Anadolu’ya dönerek, Malazgirt’e iner. Günlerden Cumadır. Akşama kadar süren savaşta, koskoca Malazgirt Ovası 100 binden fazla Bizanslıya mezar olur. Bizans imparatoru da esir edilir. Bu zafer, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini ve hâkimiyetlerini sağlar.
BÜYÜK TAARRUZ
İstiklâl Savaşı’nda, Yunan ordusuna karşı, 26 Ağustos 1922 günü Büyük Taarruz başlatıldı. Kesin zaferle sonuçlanan bu taarruzun sonunda, Türk Ordusu, Afyonkarahisar’dan İzmir’e kadar olan bölgeyi 15 gün içinde kurtardı. Yunan ordusunun yarısı imha edildi.

GÜNÜN TARİHİ...................  YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ AÇILDI

İstanbul Boğazı’na inşa edilen ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de içine alan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin temeli 29 Mayıs 2013’te atıldı ve 26 Ağustos 2016’da hizmete girdi. Köprü üzerinde, 8 şerit araç yolu, 2 hat raylı sistem ve yaya yolu bulunuyor. 59 m genişliği ile dünyanın en geniş köprüsü ve 320 metre kule yüksekliğiyle, dünyanın en yükseği oldu. Deniz üzerinde 1.478, toplam 2.164 m uzunlukta inşa edilen ve yaklaşık 4,6 milyar TL’ye yapılan köprü, yapımında kullanılan halatlar Dünya’yı 3 defa dolanacak uzunluktadır. Dünyanın en büyük havalimanı olacak olan, 3. Havalimanının inşaasının ilk bölümü 2018’de açıldı ve bu köprü ile irtibatlandırılıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü; Londra ve Pekin’i demiryolu ile birbirine bağlıyor. İlerde yük ve yolcu taşımacılığı, bu köprü üzerinden geçecek raylı sisteme kaydırılacak. 

 

Featured Image 01